چرا تونیکو ؟

در تونیکو آسوده انتخاب کنید ، سریع تر و ارزان تر تحویل بگیرید :

💬 قیمت 30 الی 50 درصدی ارزان تر نسبت به بازار و فروشگاه های آنلاین
💬 همراهی ما از انتخاب محصول توسط شما تا مصرف کالا
💬 اجرای ویدیو ساخته شده برای معرفی و برسی کالا
💬 کیفیت ، طراحی و ماندگاری همانند اجناس بازار
💬 مشاوره آنلاین و لحظه ای برای انتخاب کالا
💬 خرید با یک کلیک و تحویل در منزل
💬 ارسال محصول با کمترین قیمت

ما رو در تلویزیون تونیکو بشناسید 👇🏻

چرا تونیکو؟

💬 قیمت 30 الی 50 درصدی ارزان تر نسبت به بازار و فروشگاه های آنلاین

💬 همراهی ما از انتخاب محصول توسط شما تا مصرف کالا

💬 اجرای ویدیو ساخته شده برای معرفی و برسی کالا

💬 کیفیت ، طراحی و ماندگاری همانند اجناس بازار

💬 مشاوره آنلاین و لحظه ای برای انتخاب کالا

💬 خرید با یک کلیک و تحویل در منزل

💬 ارسال محصول با کمترین قیمت

🥇 تیم ما​

بزرگ بودن هر فعالیت گروهی به حرفه ای بودن اعضای تیم بستگی دارد ، هر کارشناس فروشگاه دارای فعالیت در آن سمت و در قبال سمتی که داده شده به بهترین نحو در حال انجام فعالیت میباشد .