چرا تونیکو ؟

در تونیکو آسوده انتخاب کنید ، سریع تر و ارزان تر تحویل بگیرید :

قیمت 30 الی 50 درصدی ارزان تر نسبت به بازار و فروشگاه های آنلاین
همراهی ما از انتخاب محصول توسط شما تا مصرف کالا
اجرای ویدیو ساخته شده برای معرفی و برسی کالا
کیفیت ، طراحی و ماندگاری همانند اجناس بازار
مشاوره آنلاین و لحظه ای برای انتخاب کالا
خرید با یک کلیک و تحویل در منزل
ارسال محصول با کمترین قیمت

ما رو در تلویزیون تونیکو بشناسید 👇🏻

چرا تونیکو؟

✔ قیمت 30 الی 50 درصدی ارزان تر نسبت به بازار و فروشگاه های آنلاین

✔ همراهی ما از انتخاب محصول توسط شما تا مصرف کالا

✔ اجرای ویدیو ساخته شده برای معرفی و برسی کالا

✔ کیفیت ، طراحی و ماندگاری همانند اجناس بازار

✔ مشاوره آنلاین و لحظه ای برای انتخاب کالا

✔ خرید با یک کلیک و تحویل در منزل

✔ ارسال محصول با کمترین قیمت

🥇 تیم ما​

بزرگ بودن هر فعالیت گروهی به حرفه ای بودن اعضای تیم بستگی دارد ، هر کارشناس فروشگاه دارای فعالیت در آن سمت و در قبال سمتی که داده شده به بهترین نحو در حال انجام فعالیت میباشد .