تیم کارشناسی فروشگاه تونیکو

برای سعود به سکو های پیشرفت و برداشتن گام های بلند هر اهدافی ، نیازمند یک تیم و گروهی قدرتمند ، پر تلاش هست که برای این منظور فروشگاه اینترنتی تونیکو برای سعود به آن یک تیم تخصصی و پرتلاشی جذب کرده است که هر کدام در سمت مسولیت خود دارای سطح حرفه ای میباشند.

user profile demo

بهاره

کارشناس محصولات فروشگاه

user profile demo

امیررضا

کارشناس تولید و توزیع محتوا

user profile demo

وحید

مدیرعامل فروشگاه

user profile demo

فاطمه

کارشناس پشتیبان فروش

user profile demo

امیر

کارشناس طراحی و گرافیست

user profile demo

مریم

کارشناس پشتیبان

user profile demo

مینا

کارشناس پشتیبان

user profile demo

سورین

کارشناس تولید و توزیع محتوا

user profile demo

امیر

کارشناس تولید و توزیع محتوا

user profile demo

علی

کارشناس تولید و توزیع محتوا

تیم کارشناسی فروشگاه تونیکو

برای سعود به سکو های پیشرفت و برداشتن گام های بلند هر اهدافی ، نیازمند یک تیم و گروهی قدرتمند ، پر تلاش هست که برای این منظور فروشگاه اینترنتی تونیکو برای سعود به آن یک تیم تخصصی و پرتلاشی جذب کرده است که هر کدام در سمت مسولیت خود دارای سطح حرفه ای میباشند.

user profile demo

بهاره رادمنش

کارشناس محصولات فروشگاه

user profile demo

امیرضا ایمانیفر

کارشناس تولید و توزیع محتوا

user profile demo

علی امیدی

کارشناس طراحی و گرافیست

user profile demo

فاطمه جهانبخش

کارشناس پشتیبان فروش

user profile demo

وحید میرزایی

مدیرعامل فروشگاه